arrow

Василиос Амарантидис

лекар
close

INFORMATION:

Казвам се Василиос Амарантидис. Роден съм в Германия на 16/09/1964г. Завършил съм факултет по дентална медицина към Солунския университет „Аристотел“ през 1988г. По време на моето следване бях отличен два пъти със стипендия от Фондация държавни стипендии през 1984 г. и 1985 г. Продължих следдипламното си обучение в областта на имплантологията в Германия. В университета Zanharztlicher Universitats Institut Carolinum Franckfurt a.M в Германия завърших следдипламното си обучение за употребага на лазер в стоматологията, оралната хирургия и имплантологията през 2002г. Завърших моето следване в областта на имплантологията и придобих квалификацията специалист по имплантология с призната диплома от Немското дружество по импланти D.G.I. и Немската академия APW и DGZMK. (2004г.). През 2008 г., след двегодишно теоретично и практическо обучение завърших следдипломната си квалификация в областта на пародонтологията и придобих Zertifikat fur eine Forthilblung in Parodontologie от Университета Witten Herdecke в Германия През 2009 г. завърших двегодишно следдипломно обучение по ортодонтия в Университета на Ню Йорк, САЩ.
arrow

Йоанис Назароглу

лекар
arrow

София Асланиду

лекар
arrow

Теодорос Тахмадзидис

лекар
arrow

Атина Евстатиаду

Отговорник Клиника – управление на човешки ресурси
arrow

Smile

Clinic
arrow

Smile

Clinic
arrow

Smile

Clinic
arrow

Хриса Питами

лекар асистент
arrow

Марина Аврамиду

Стерилизация
close

INFORMATION:

Казвам се Марина Аврамиду. Родена съм в Москва на 31/10/1965 , където съм израснала и съм учила за помощник медицинска лаборатория. Владея руски и английски език , в клиниката отговорям за стерилизацията на инструментите.
arrow

Лиана Сакариду

Стерилизация
close

INFORMATION:

Казвам се Лиана Сакариду. Родена съм в Тбилиси на 28.05.1968г., където съм израснала и учила за медицински помощник лаборатории. Владея руски, турски и английски език, в клиниката отговорям за стерилизацията на инструментите.
arrow

Smile

Clinic
close

INFORMATION:

.

екип