3D компютърна томография

3D Αξονικός

Със Sky View ви показваме вашата дългоочаквана триизмерна образна диагностика .

Днес се извършва една революция в диагностичната рентгенология , която променя данните в денталната терапия.
MyRay ни води до откриването на тази гледна точка , със компютърната томография Sky View.

 

Бързо и безопасно изображение

6

Със Sky View прилагаме един нов успешен метод на рентгенологията, известен като конусно - лъчева компютърна томография ( CBCT ) , идеален за извършването на триизмерни възстановки на зъбите и цялата лицево-челюстна област. В сравнение с други методи за томография, като например болничните томографи от типа на CAT, CBCT имат предимството за получаване на рентгенови образи само с просто завъртане на източника около пациента. Това означава по-кратко време за преглед и следователно по-малко излагане на пациентите на радиация.

 

Абсолютна диагностична точност

Напълно автоматизиран процес създава триизмерно изображение на зоната за преглеждане, без изкривявания

7.  

Триизмерното изображение е вече в нашите ръце
.