espa2020

Каква е оклузална шина?

TMJ11Оклузалната шина е подвижно устройство от акрилна смола, което се поставя в горната или долната дентална преграда, за да послужи за профилактични и диагностични цели и да помогне за решаването на различни проблеми на устно- долночелюстната система. Най-много препоръчвана, с най-широк спектър от приложения е шината за стабилизация , която обикновено се поставя в горната челюст, когато денталната преграда е пълна.

Целта на този труд е описанието на указанията за приложение на принципите за изграждане и клиничната ефективност на шината за стабилизация .

TMJ-disorder-treatmentТова е избраната шина за справяне със симптомите на пациенти с темпоромандибуларна става с мускулна или ставна причина, с предно изместване на челюстта с връщане, както и скърцане със зъби .

Прави се на централната връзка и зъбите на противоположната преграда трябва да имат двустранни, еднакви точки за контакт с повърхността на шината, която трябва да бъде, доколкото е възможно, плоска.

Изглежда, че има повече положителни клинични резултати в сравнение с " плацебото " и меките шини, а в същото време има същата ефикасност, в сравнение с шините за препозициониране и почивка.