espa2020

Лечение на хъркането

snoring

Лечение на хъркането, има ли решение?

tad1Лечението на хъркането и сънната апнея чрез интраорални устройства е призната алтернативна терапия за лечение на дишането ( nCPAP). Многобройни научни изследвания са потвърдили ефективността на специалните шини за издаването напред на долната челюст, с оглед укрепването и поддържането на дихателния път в гърлото отворен през нощта. Насоките на американското и германското дружество на съня и медицината (ААСМ / DGSM) препоръчват интраоралните устройства за лечението на хъркането и леките форми на сънната апнея .

Шината TAP ® отговаря на изискванията на терапевти и пациенти за ефективно лечение .

От какво се състои ?

 roxalitobg

Предимства

  • Неограничено променлива
  • Странична мобилност
  • Лесна за слагане
  • Дългогодишен клиничен опит