Компютърно изготвен водач за поставяне на имплантите

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Да предположим, че сте пациент, на който липсват някои или дори всички от зъбите. Представете си компютърна програма, която изобразява челюстта ви триизмерно и с невероятна точност ! Представете си как изследвате тези триизмерни "модели" на лицето си с вашия лекар и как виждате в каква позиция ще бъдат бъдещите ви зъби. Сега си представете, че отивате в клиниката за поставяне на импланта и по бърз и безболезнен начин да идвате в дома си с новите си зъби !

Компютърно изготвеният водач за поставяне на имплантите решава повечето ни проблеми и ни дава възможност да възстановим устата си в рамките на един час ! Всички инструменти, от които се нуждаем се намират в нашия компютър и ни доставят подкрепа за бързо и лесно поставяне на импланти без следоперативен дискомфорт за вас ...

ПОРАДИ КОИ ПРИЧИНИ ДА ИЗБЕРА ТОЗИ МЕТОД ?

1. НАПЪЛНО ПРОГНОЗИРАНО И ТОЧНО ЛЕЧЕНИЕ

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

С компютърно изготвеният водач за поставяне на имплантите, ни се предоставя анатомията на челюстта на нашите пациенти в 3D визуализация и следователно можем да правим интервенции при пълна безопасност и с много по-точен начин, относно позицията на имплантите и в продължение на бъдещето си зъби. Най -впечатляващото е, че вие виждате крайния резултат , преди дори да бъдат поставени имплантите!

2. НАМАЛЕНОТО ВРЕМЕ ЗА ОПЕРАЦИЯ .

Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Въз основа на вашата триизмерна анатомия се получава една твърда шина, която по време на интервенцията ни ни води до точно поставяне на имплантите. Това води до впечатляващо намаляване на продължителността на хирургичното поставяне, минималната инвазивна процедура и по този начин почти никакъв следоперативен дискомфорт на пациента .

3. ПОСТАВЯНЕТО НА ЗЪБИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИНТЕРВЕНЦИЯТА

 Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων Υπολογιστικά καθοδηγούμενη τοποθέτηση εμφυτευμάτων

Ако търсите един пряк и перфектен резултат, предварително изготвените ви зъби (корони на импланти) са в състояние да го предоставят! Въз основа на триизмерното изследване, извършено за устата ви, протезата се изработва преди операцията и се поставя в устата ви веднага, в деня на операцията и без второ или третао посещение!

4. ОБУЧЕНИЕТО НА НАШИТЕ ПАЦИЕНТИ И ПЪЛНОТО РАЗБИРАНЕ И СЪГЛАСИЕ ЗА ЛЕЧЕБНИЯ ПЛАН

 DSC 0002

Както е лесно разбираемо, нашите пациенти имат възможността да видят лицата си в триизмерен образ и да участват в разработването на план за лечение, винаги винаги след консултация с личния си лекар . Така че имат много активна роля в процеса на поставянето на импланта и също така виждат крайния резултат още преди да влязат в операционната зала !