Smile Clinic - Οδοντιατρική Κλινική Θεσσαλονίκη

Εμφυτεύματα δοντιών

Εμφυτεύματα δοντιών

Τα εμφυτεύματα σήμερα είναι μία από τις πιο σύγχρονες θεραπείες που μπορούμε να σας παρέχουμε. Θεωρούνται η καταλληλότερη μέθοδος για περιπτώσεις έλλειψης ή εξαγωγής δοντιών και παρουσιάζουν επιτυχία που αγγίζει πλέον το 100%. Είναι ο τομέας που μας "λύνει" σε πολλές περιπτώσεις τα χέρια, εξασφαλίζοντας μας την δυνατότητα για την πραγματοποίηση της λιγότερο επεμβατικής θεραπείας και ταυτόχρονα της καλύτερης για τον ασθενή. Στις μέρες μας, πολλοί ασθενείς που έχουν χάσει ένα ή περισσότερα δόντια, καταφεύγουν στη "λύση" των εμφυτευμάτων, η οποία βασίζεται στην σωστή και πλήρη ενημέρωση που τους παρέχουμε. Η ενημέρωση αυτή έχει τη βάση της στην μακροχρόνια εμπειρία μας πάνω στον τομέα των εμφυτευμάτων.

Γενικά, το αποτέλεσμα της θεραπείας με εμφυτεύματα, είναι εκπληκτικό από αισθητική και λειτουργική άποψη και αν δεχθείτε να ακολουθήσετε αυτή τη μορφή θεραπείας, στο μέλλον θα μπορείτε να χαμογελάτε, να μιλάτε και να μασάτε με μεγάλη αυτοπεποίθηση και σιγουριά. Μετά από το τέλος της θεραπείας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα τεχνητά σας δόντια- εμφυτεύματα με την ίδια άνεση όπως και τα φυσικά σας δόντια.

Πρέπει να αναφερθεί ότι βάσει έρευνας που έγινε στο ιδιωτικό μας ιατρείο, οι περισσότεροι ασθενείς που ακολούθησαν θεραπεία με τοποθέτηση εμφυτευμάτων εμπιστεύονται τα "τεχνητά" τους δόντια περισσότερο από τα φυσικά, κατά την λειτουργία της μάσησης λόγω της σταθερότητας και της αποδοτικότητάς τους. Ακόμη, από την ίδια έρευνα προκύπτει ότι οι ασθενείς θεωρούν την εμφυτευματολογική θεραπεία κατά πολύ ανώτερη των συμβατικών μεθόδων και γι'αυτή τους την αντίληψη δεν μπορεί να τους αμφισβητήσει κανείς.

Για ποιους λογούς πρέπει να σκεφτώ τα εμφυτεύματα;

Α) Υπερέκφυση των κάτω ή των επάνω δοντιών μετά από εξαγωγή

Τα δόντια παρουσιάζουν μεγάλη δυναμικότητα. Μετά από μία εξαγωγή, τα δόντια – ανταγωνιστές που στο παρελθόν βρίσκονταν σε επαφή με τα δόντια που εξάχθηκαν, αρχίζουν και υπερεκφύονται, επειδή δεν έχουν κάποιο «εμπόδιο» για να τα σταματήσει. Αυτή η κατάσταση προλαμβάνεται με την τοποθέτηση εμφυτευμάτων στις θέσεις όπου έχετε χάσει τα δόντια σας.

Β) Κλίση και μετατόπιση των διπλανών δοντιών

Όπως προαναφέρθηκε η υπερέκφυση των δοντιών, κάτι αντίστοιχο είναι και η κλίση – μετατόπιση των διπλανών δοντιών. Όταν λείπει ένα δόντι, τα γειτονικά σ’ αυτό δόντια έχουν την τάση να κλίνουν προς τα κενά διαστήματα, με αποτέλεσμα να αλλάζει ο τρόπος σύγκλεισης του στόματος και να τραυματίζονται περιοδοντικά τα δόντια αυτά. Τα εμφυτεύματα προλαμβάνουν αυτό το δυσάρεστο σύμβαμα.

Γ) Απορρόφηση οστού στην πάνω γνάθο και μεγέθυνση του ιγμόρειου

Στην πίσω περιοχή της επάνω γνάθου και επάνω από τους τραπεζίτες, υπάρχουν τα ιγμόρεια που είναι δύο κοιλότητες γεμάτες με αέρα. Όσο υπάρχουν τα δόντια, τα ιγμόρεια παραμένουν «ψηλά» και στις πραγματικές του διαστάσεις. Μετά όμως από την εξαγωγή των δοντιών και εφόσον δεν τοποθετηθούν εμφυτεύματα, το οστό της γνάθου ατροφεί και τα ιγμόρεια «πέφτουν προς τα κάτω», μεγαλώνοντας σε μέγεθος. Αυτό δυσκολεύει αρκετά την θεραπεία, εάν αποφασιστεί μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα να τοποθετηθούν εμφυτεύματα.

Δ) Γέφυρες = άσκοπος τροχισμός των υγιών δοντιών

Όταν χάσετε ένα δόντι, δύο είναι οι λύσεις για την αποκατάστασή του:είτε κατασκευή γέφυρας, είτε τοποθέτηση εμφυτεύματος. Με την γέφυρα, έχουμε πολλά μειονεκτήματα. Τροχίζονται υγιή δόντια, στα οποία δεν θα έπρεπε να επέμβουμε καθόλου. Επίσης το οστό της κενής περιοχής απορροφάται και συμπαρασύρει το οστό των γειτονικών δοντιών, με αποτέλεσμα να είναι εύκολος ο τερηδονισμός των δοντιών – στηριγμάτων της γέφυρας. Σαν συνέπεια, μπορεί να έχουμε την απονεύρωση ή εξαγωγή αυτών των δοντιών και επακολούθως των καταστροφή της γέφυρας. Με την τοποθέτηση εμφυτεύματος, όλα αυτά δεν υφίστανται.

Ε) Ατροφία και μείωση των διαστάσεων του οστού

Τα δόντια παρέχουν ερεθίσματα στο οστό της γνάθου, ώστε αυτό να διατηρείται σταθερό σε διαστάσεις και σε πυκνότητα. Όταν χάσετε ένα δόντι, τα μηχανικά αυτά ερεθίσματα δεν υπάρχουν πλέον, οπότε το οστό ατροφεί και μειώνεται σε διαστάσεις. Εάν στο άμεσο χρονικό διάστημα τοποθετηθεί εμφύτευμα στην κενή περιοχή, τότε το οστό διατηρείται και δεν ατροφεί.